Greinagerð með umsókn um Grænfána

Í greinargerð er grænfánastarfi skólans frá síðasta fána gerð skil á hnitmiðaðan hátt.

Þegar skólinn hefur stigið skrefin sjö, skilar hann inn umsókn og greinagerð um hvernig tekist hefur til.

Í greinagerðinni skal gera vinnu síðastliðnu tveggja ára (eða frá síðasta fána) skil á skýran og hnitmiðaðan hátt. Reifið hvernig gekk að stíga skrefin sjö. Gott er að hafa eftirfarandi spurningar til hliðsjónar.

Ef teknar hafa verið myndir á tímabilinu er gott að láta þær fylgja með, t.d af verkefnum eða verkefnavinnu nemenda. Ekki skylda en gefur oft góða sýn á verkefnið.

  1. Umhverfisnefndin

Hvernig var valið í umhverfisnefndina?

Hverjir eiga fulltrúa þar?

Eru nemendur í meirihluta?

Hversu oft er fundað?

Hverjar eru helstu ákvarðanir sem nefndin hefur tekið (t.d. þema o.s.frv.).

Gott er að fá dæmi um fundargerðir í fylgiskjölum með umsókninni.

  1. Mat á stöðu umhverfismála

Hvernig var staða umhverfismála metin?

Var notast við umhverfisgátlista? (ekki skylda).

Hverjir mátu stöðu umhverfismála?

  1. Áætlun um aðgerðir og markmið.

Hvaða markmið voru sett?

Voru markmiðin sett út frá niðurstöðum umhverfismatsins?

Hverjir settu markmiðin?

Var notast við markmiðssetningarblað Skóla á grænni grein? (ekki skylda). Ef svo er má það gjarnan fylgja greinagerðinni.

Þekkja allir í skólanum þemað og þau markmið sem unnið var að á tímabilinu?

  1. Eftirlit og endurmat

Hvernig gekk að ná settum markmiðum?

Hvernig var eftirliti sinnt, þ.e. hvernig var séð til þess að markmiðin næðust?

Var farið yfir markmið og aðgerðaráætlun á umhverfisfundum til þess að fylgjast með stöðu mála?

Var staða umhverfismála metin í lok tímabils?

Hverjir sáu um eftirlit og endurmat?

  1. Fræðsla og verkefni

Hvaða verkefni voru unnin með nemendum til að ná fram markmiðum?

Hafa allir nemendur skólans tekið þátt í verkefni sem tengist þemanu sem unnið var á tímabilinu?

Er verið að vinna önnur verkefni í skólanum sem tengjast sjálfbærni/ umhverfismálum sem tengjast ekki endilega markmiðum þessa tímabils?

  1. Upplýsa og fá aðra með

Kynnti skólinn stefnu sína og starf úr á við? T.d. fyrir foreldrum og nærsamfélagi /stofnunum og fyrirtækjum í hverfinu/ sveitarfélaginu? Hvaða leið/ir voru farnar til þess að kynna starfið?

Þekkja allir í skólanum grænfánann?

Hefur umhverfisstefna skólans haft áhrif út fyrir skólann sjálfan?

Var skólinn í samstarfi við sveitafélagið, stofnanir eða fyrirtæki í nærsamfélaginu? (ekki skylda).

  1. Umhverfissáttmálinn

Sjöunda skrefið er að gera umhverfissáttmála. Sáttmálinn er loforð nemenda til náttúrunnar.

Hvernig var sáttmálinn unninn og hverjir komu að gerð hans?

Umhverfissáttmáli skal fylgja umsókn.

Umhverfissáttmáli getur verið skýr umhverfisstefna (t.d. í framhaldsskólum, háskólum), slagorð eða lag (t.d. í leikskólum og grunnskólum).