Hvernig nýtast gátlistar við markmiðasetningu og/eða val á þema

Umhverfisgátlistar gefa nemendum tækifæri til að meta stöðu umhverfismála í skólanum út frá því þema sem skólinn hyggst vinna að á tímabilinu.

Gátlistarnir gagnast því vel í skrefi tvö í Grænfánavinnunni en ekki er gerð krafa um að þeir séu notaðir. Nemendur nota gátlista og skoða hvernig skólinn stendur sig í því þema sem unnið er að. Gott getur verið að nota gátlistana til þess að setja sér markmið.

Nemendur sjá um umhverfismatið

Með því að láta nemendur meta stöðu umhverfismála, vakna spurningar og hefur þessi vinna mikið fræðslugildi.

Umhverfismat til að búa til ný markmið

Grænfánaverkefnið leggur mikið upp úr því að vægi nemenda við gerð markmiða sé mikið. Það er því tilvalið að nemendur skoði niðurstöður umhverfismats og setji markmið um að bæta það sem upp á vantar.

Umhverfismat til að velja þema

Starfsfólk, umhverfisnefnd eða nemendur geta fyllt út gátlista fyrir fleiri en eitt þema til að sjá hvernig staðið er að málum innan skólans. Þessi vinna ætti að auðvelda nemendum og kennurum að ákveða hvaða þema skuli taka fyrir og hvaða markmið séu brýnust og mest aðkallandi út frá niðurstöðum matsins.

Gátlistunum má breyta eftir þörfum

Gátlistarnir eru í word-skjölum og því hægt að taka út, og bæta við eftir því sem hentar hverjum skóla. Listarnir eru ekki tæmandi og er það í sjálfsvald sett hvort að gátlistinn sé notaður í heild sinni, að hluta eða að notaðar séu aðrar spurningar/mælingar en koma fyrir á gátlistanum.